top of page

"De arbore a cadeira"

Request more info here

Foto: WWBB

Black cherry

Finish: oil/wax

300/280/1100

"Da árbore á cadeira" (From tree to chair)

Gaiás Cidade da cultura

7.04 - 5.11.2017


Xunta de Galicia Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria

Secretaría Xeral de Cultura

Secretaría Xeral Técnica

Fundación Cidade da Cultura de Galicia


Fundación Compostela Arquitectura

Director de proxecto

Carlos Seoane González

Deseño de Montaxe

Carlos Seoane Arquitecto S.L.

Comité de asesoramento

Alfonso Bar Blanco

Soledad Bugallo Chouciño

Óscar Fuertes Dopico

Equipo de deseño de montaxe

Marta Fernández

Raquel Ferreiro

María Montenegro

Coordinación exposición Acción Cultural. Fundación Cidade

da Cultura de Galicia

Mar Angosto Acuña

Carmen Menéndez Montero

Verónica Santos Farto


works

dossier

bottom of page